Články o Kardinálu beranoviOdborný článek Stanislavy Vodičkové

životopis.pdfMODLITBA K J. BERANOVI

Dobrotivý Bože, Tys vyvolil svého služebníka Josefa kardinála Berana, arcibiskupa pražského, aby šel po stopách Tvého Syna a v dobách pronásledování byl oporou církve v naší vlasti. Našel-li jsi zalíbení v jeho životě a obětech, veď nás, prosíme, svým svatým Duchem, abychom se dovedli modlit jako on, abychom dovedli spojovat své bolesti a utrpení s obětí Tvého Syna na kříži a abychom nikdy neztráceli naději a důvěru v Tvou láskyplnou prozřetelnost. V této naději a v důvěře, že sám Tvůj Duch povede naši modlitbu „vzdechy, které jsou ve shodě s Tvou svatou vůlí" (srv. Řím 8,26-27), Ti nyní předkládáme tuto záležitost (vyjádříme ji svými slovy). Svěřujeme ji do přímluv kardinála Berana s prosbou, abys jejím vyslyšením oslavil i našeho pastýře, který během svého života pomáhal a těšil všechny, kdo se k němu obraceli. Odvažujeme se prosit i za věci, které jsou lidským silám nedosažitelné, protože sama církev nás k tomu povzbuzuje, když prohlašuje za blahoslavené a svaté ty, na jejichž přímluvu se udály zázraky. Prosíme o to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou a Duchem svatým žije a kraluje na věky věků.
Amen.
Články o Kardinálu beranovi


Deník.cz
nikodema.signaly.cz
teologicketexty.cz
katedralaplzen.org
zpravy.idnes.cz
velkenemcice.farnost.cz
ct24.cz
neviditelnypes.lidovky.cz
mzv.cz
katyd.cz

Rodina

Stránky jsou věnovány příbuzným potomkům Josefa kardinála Berana a díky jejich pomoci tyto stránky existují.

Arcibiskupství pražské


Společenství kardinála Berana úzce spolupracuje s Arcibiskupstvím v Praze a Biskupstvím v Plzni více


ÚPSTR

Úzce spolupracujeme s Ústavem pro studium totalitních režimů, který provozuje také stránky o panu Kardinálovi, kde najdete další informace... více